رسانه‌های آذربایجان از دستگیری هشت نفر به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند.
نوشته بازداشت ٨ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

رسانه‌های آذربایجان از دستگیری هشت نفر به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند.
نوشته بازداشت ٨ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.