سرهنگ "محمدقاسم طرهانی" گفت: طی اعلام مرکز پیام کلانتری ۱۳۵ آزادی مبنی بر ایجاد رعب وحشت و تخریب خودرو توسط ۳ جوان در محله اکباتان بلافاصله تیمی از عوامل عملیات این کلانتری به محل اعلامی، اعزام شدند….

سرهنگ "محمدقاسم طرهانی" گفت: طی اعلام مرکز پیام کلانتری ۱۳۵ آزادی مبنی بر ایجاد رعب وحشت و تخریب خودرو توسط ۳ جوان در محله اکباتان بلافاصله تیمی از عوامل عملیات این کلانتری به محل اعلامی، اعزام شدند.