حوادث رکنا: رئیس پلیس آبادان از دستگیری سارقین حرفه ای منازل کوی قدس این شهرستان خبرداد.

حوادث رکنا: رئیس پلیس آبادان از دستگیری سارقین حرفه ای منازل کوی قدس این شهرستان خبرداد.