قرعه‌کشی یورو ۲۰۲۴ انجام شد و ایتالیا به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی به گروه مرگ رفت و به اسپانیا و کرواسی خورد.

قرعه‌کشی یورو ۲۰۲۴ انجام شد و ایتالیا به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی به گروه مرگ رفت و به اسپانیا و کرواسی خورد.