اقتصادنیوز: بنابر اعلام مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی، تولید ماکارونی شتاب بیشتری گرفته و بازار ماکارونی تا یک هفته دیگر متعادل می شود….

اقتصادنیوز: بنابر اعلام مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی، تولید ماکارونی شتاب بیشتری گرفته و بازار ماکارونی تا یک هفته دیگر متعادل می شود.