بازار سیمکارت‌ آزاد فعال است +جدول قیمت
بازار سیمکارت‌ آزاد فعال است +جدول قیمت

شهریاریها : به اعتقاد دست اندرکاران بازار سیمکارت‌های ارزان قیمت زیر 20 هزار تومانی با تقاضای بالایی از سوی مشتریان روبرو شده است. به گزارش خبرنگار موبنا، کاهش نقدینگی مردم از جمله دلیل اصلی است که باعث شده تا تقاضا برای سیمکارت‌های دایمی همراه اول به شدت در بازار کاهش یابد که بر همین اساس […]

198159_moشهریاریها : به اعتقاد دست اندرکاران بازار سیمکارت‌های ارزان قیمت زیر 20 هزار تومانی با تقاضای بالایی از سوی مشتریان روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار موبنا، کاهش نقدینگی مردم از جمله دلیل اصلی است که باعث شده تا تقاضا برای سیمکارت‌های دایمی همراه اول به شدت در بازار کاهش یابد که بر همین اساس مشتریان ترجیح به خرید سیمکارت‌هایی که با هزینه‌های پایین در بازار عرضه می‌شوند دارند.
سیمکارت های اعتباری همراه اول،‌ایرانسل و رایتل به ترتیب با قیمت 15 ،‌5 و 25 هزار تومانی در سطح بازار تلفن همراه عرضه می‌شوند.
با توجه به استمرار رکود در بازار سیمکارت های دایمی پیش بینی می‌شود سیمکارت‌های اعتباری همچنان به دلیل تقاضا روزهای پررونقی را سپری کند.
قیمت سیمکارت‌های موجود در بازارامروز تلفن‌همراه به شرح زیر است:

کد انواع سیمکارت

فروش صفر(تومان)

فروش کارکرده(تومان)

کد یک

ـ

1200000

کد دو

ـ

900

کد سه

ـ

800

کد چهار

550

490

کد پنج

470

425

کد شش

400

400

کد هفت

370

250

کد هشت

310

250

کد نه (اعتباری دولتی )

15

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

تالیا

9

متغیر ( بسته به میزان شارژ )

ایرانسل (اعتباری )

5

متغیر( بسته به میزان  شارژ )

رایتل(دایمی)

120

رایتل(دیتا)

25

رایتل(اعتباری)

25