اقتصادنیوز: ارزیابی بازار پرتیراژهای ایران خودرو و محصولات سایپا نشان دهنده آن است که بازار خودرو این هفته را با رشد قیمت سپری کرد.

اقتصادنیوز: ارزیابی بازار پرتیراژهای ایران خودرو و محصولات سایپا نشان دهنده آن است که بازار خودرو این هفته را با رشد قیمت سپری کرد.