اقتصادنیوز: اعلام خبر واردات خودرو در روزهای پایانی هفته پیش از یک سو و سردرگمی در بازار ارز از سوی دیگر موجب شد تا امروز 24 اردیبهشت 1401 بازار خودرو کاملا بلاتکلیف به نظر برسد….

اقتصادنیوز: اعلام خبر واردات خودرو در روزهای پایانی هفته پیش از یک سو و سردرگمی در بازار ارز از سوی دیگر موجب شد تا امروز 24 اردیبهشت 1401 بازار خودرو کاملا بلاتکلیف به نظر برسد.