اقتصادنیوز: ارزیابی محصولات سایپا نشان دهنده آن است که سایپایی ها امروز با آرامش نسبی وارد بازار شدند و در میان محصولات این شرکت دو خودرو در بازار تغییر قیمت داشت….

اقتصادنیوز: ارزیابی محصولات سایپا نشان دهنده آن است که سایپایی ها امروز با آرامش نسبی وارد بازار شدند و در میان محصولات این شرکت دو خودرو در بازار تغییر قیمت داشت.