کارشناس بازار بورس معتقد است بازار سرمایه مانند آینه عمل می‌کند که به سرعت تاثیر مثبت و منفی تصمیمات دولت و مسئولان را نشان می‌دهد.

کارشناس بازار بورس معتقد است بازار سرمایه مانند آینه عمل می‌کند که به سرعت تاثیر مثبت و منفی تصمیمات دولت و مسئولان را نشان می‌دهد.