یک فعال اقتصادی افزایش قیمت دلار در یکی، دو روز اخیر را واکنش به برگزاری جلسه FATF دانست و گفت: بازار ارز نسبت به تصمیم FATF واکنش نشان می‌دهد.

یک فعال اقتصادی افزایش قیمت دلار در یکی، دو روز اخیر را واکنش به برگزاری جلسه FATF دانست و گفت: بازار ارز نسبت به تصمیم FATF واکنش نشان می‌دهد.