سال 2021، سال سبزی برای بیشتر بازارهای مالی بود. در این میان طلا یکی از بازارهایی بود که بازده منفی را ثبت کرده است. این فلز زرد در نخستین روز ژانویه 2021 در محدوده قیمتی 1890 دلار باز شد، در همان ماه تا 1960 دلار پیش‌رفت و دیگر نتوانست آن سطوح قیمتی…

سال 2021، سال سبزی برای بیشتر بازارهای مالی بود. در این میان طلا یکی از بازارهایی بود که بازده منفی را ثبت کرده است. این فلز زرد در نخستین روز ژانویه 2021 در محدوده قیمتی 1890 دلار باز شد، در همان ماه تا 1960 دلار پیش‌رفت و دیگر نتوانست آن سطوح قیمتی را ببیند. 1960 دلار بالاترین محدوده معاملاتی سال 2021 و 1670 دلار نیز پایین‌ترین محدوده قیمتی بود که طلا دید. در آخرین روزهای معاملاتی سال 2021 هم طلا کمی بالاتر از سطح مقاومتی مهم 1800 دلار (که اکنون به نظر می‌رسد شکسته شده) معامله می‌شود.