به طورکلی بازار ساز یک بانک یا کارگزاری است که در هر لحظه از ساعات معاملاتی باقیمت خرید و فروشی مشخص آماده انجام معاملات است.

به طورکلی بازار ساز یک بانک یا کارگزاری است که در هر لحظه از ساعات معاملاتی باقیمت خرید و فروشی مشخص آماده انجام معاملات است.