رکنا: فرماندار و رییس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قشم گفت: به دلیل بارندگی و آب گرفتگی معابر، امروز یکشنبه مدارس این شهرستان تعطیل است….

رکنا: فرماندار و رییس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قشم گفت: به دلیل بارندگی و آب گرفتگی معابر، امروز یکشنبه مدارس این شهرستان تعطیل است.