مدیرکل هواشناسی خوزستان به بارش ۷۶ میلیمتر باران در لالی اشاره کرد و گفت: از روز گذشته تا به امروز، بارندگی در ۲۰ از نقطه استان گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به بارش ۷۶ میلیمتر باران در لالی اشاره کرد و گفت: از روز گذشته تا به امروز، بارندگی در ۲۰ از نقطه استان گزارش شده است.