کارشناس سازمان هواشناسی آخرین وضعیت جوی و آب و هوای استان های کشور را تشریح کرد و از بارش شدید برف و باران در غرب کشور خبر داد.

کارشناس سازمان هواشناسی آخرین وضعیت جوی و آب و هوای استان های کشور را تشریح کرد و از بارش شدید برف و باران در غرب کشور خبر داد.