بارش سنگین برف که از ساعت‌های پایانی شب گذشته در برخی مناطق طالقان آغاز شده بود، بخش‌های مختلف این شهرستان سردسیر استان البرز را سفیدپوش کرده است….

بارش سنگین برف که از ساعت‌های پایانی شب گذشته در برخی مناطق طالقان آغاز شده بود، بخش‌های مختلف این شهرستان سردسیر استان البرز را سفیدپوش کرده است.