رییس پلیس راه البرز از بارش برف در راه های این استان خبرد داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.

رییس پلیس راه البرز از بارش برف در راه های این استان خبرد داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.