رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای استان را برفی و بارانی اعلام کرد و گفت: هم اکنون شاهد بارش برف در محور کندوان هستیم.

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای استان را برفی و بارانی اعلام کرد و گفت: هم اکنون شاهد بارش برف در محور کندوان هستیم.