کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز اعلام کرد: اکنون در محور کرج – چالوس بارش بصورت پراکنده برف است که می طلبد رانندگان با احتیاط حرکت کنند.

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز اعلام کرد: اکنون در محور کرج – چالوس بارش بصورت پراکنده برف است که می طلبد رانندگان با احتیاط حرکت کنند.