بارش برف از بامداد جمعه در اهر شروع و تا ظهر به ۲۰ سانتی‌متر رسید پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روزهای شنبه و یک‌شنبه اهری ها شاهد هوایی بسیار سرد خواهند بود…

بارش برف از بامداد جمعه در اهر شروع و تا ظهر به ۲۰ سانتی‌متر رسید پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روزهای شنبه و یک‌شنبه اهری ها شاهد هوایی بسیار سرد خواهند بود