با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر قزوین شاهد بارش برف بهاری بود./مهدی معتمد

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر قزوین شاهد بارش برف بهاری بود./مهدی معتمد