کارشناس سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردستان و کرمانشاه بارش پراکنده به همراه وزش باد و کاهش دمای چند درجه‌ای پیش بینی کرد….

کارشناس سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردستان و کرمانشاه بارش پراکنده به همراه وزش باد و کاهش دمای چند درجه‌ای پیش بینی کرد.