مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از ۶ روز پیاپی آلودگی هوا در مشهد، بارش جمعه شب و روز شنبه باران از حجم آلودگی هوای این کلانشهر کاست و کیفیت هوا را در شرایط سالم قرار داد….

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از ۶ روز پیاپی آلودگی هوا در مشهد، بارش جمعه شب و روز شنبه باران از حجم آلودگی هوای این کلانشهر کاست و کیفیت هوا را در شرایط سالم قرار داد.