کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز پنج شنبه شدت بارش ها در استان های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، غرب سمنان، مرکزی، شمال ایلام، لرستان، نوار غربی اصفهان، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد می باشد….

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز پنج شنبه شدت بارش ها در استان های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، غرب سمنان، مرکزی، شمال ایلام، لرستان، نوار غربی اصفهان، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد می باشد.