بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت طی سه روز آینده صاف خواهد بود و در نواحی پرتردد مشاهده غبار محلی دور از انتظار نیست. همچنین از یکشنبه (۳۰ آبان ماه) با ورود سامانه بارشی، بارش پراکنده باران آغاز خواهد شد….

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت طی سه روز آینده صاف خواهد بود و در نواحی پرتردد مشاهده غبار محلی دور از انتظار نیست. همچنین از یکشنبه (۳۰ آبان ماه) با ورود سامانه بارشی، بارش پراکنده باران آغاز خواهد شد.