بادامچیان با بیان اینکه رییسی همراه با تامین معیشت در حال ریشه‌کن کردن کرونا است، عنوان کرد: مسئله بعدی این است که رییس جمهوری در هر مسئله، حادثه و موقعیتی در میان مردم حاضر می‌شود و از نزدیک مشکلات را مشاهده و برای رفع آن اقدام می‌کند….

بادامچیان با بیان اینکه رییسی همراه با تامین معیشت در حال ریشه‌کن کردن کرونا است، عنوان کرد: مسئله بعدی این است که رییس جمهوری در هر مسئله، حادثه و موقعیتی در میان مردم حاضر می‌شود و از نزدیک مشکلات را مشاهده و برای رفع آن اقدام می‌کند.