تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در یک دیدار تدارکاتی مغلوب شد.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در یک دیدار تدارکاتی مغلوب شد.