تهران- ایرنا- یک استارتاپ آلمانی با استفاده از فناوری‌نانو باتری سولفوری ساخته که کارایی بالاتری نسبت به باتری‌های لیتیمی دارد و از نمونه های قبلی نیز ارزان‌تر است….

تهران- ایرنا- یک استارتاپ آلمانی با استفاده از فناوری‌نانو باتری سولفوری ساخته که کارایی بالاتری نسبت به باتری‌های لیتیمی دارد و از نمونه های قبلی نیز ارزان‌تر است.