باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل بابک زنجانی درباره وضعیت موکل خود توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل بابک زنجانی درباره وضعیت موکل خود توضیحاتی داد.