بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس گفت: کرونا نسبت به قبل ضعیف‌تر شده و می‌توانند با رعایت نکات بهداشتی مسابقات را برگزار کنند.

بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس گفت: کرونا نسبت به قبل ضعیف‌تر شده و می‌توانند با رعایت نکات بهداشتی مسابقات را برگزار کنند.