پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد برف پاییزی ۳۰ شهرستان ایران را سفیدپوش می‌کند و امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان) هم خبر رسید که ۸ شهرستان نخستین بارش برف را در سال جاری تجربه کردند….

پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد برف پاییزی ۳۰ شهرستان ایران را سفیدپوش می‌کند و امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان) هم خبر رسید که ۸ شهرستان نخستین بارش برف را در سال جاری تجربه کردند.