«نمایشگر ماندگاری دید» یا نمایشگر POV دستگاه‌های ال‌ای‌دی هستند که با نمایش یک بخش فضایی در یک زمان به صورت متوالی تصاویر را ترکیب می‌کنند. …

«نمایشگر ماندگاری دید» یا نمایشگر POV دستگاه‌های ال‌ای‌دی هستند که با نمایش یک بخش فضایی در یک زمان به صورت متوالی تصاویر را ترکیب می‌کنند.