نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره واردات خودرو ارائه داد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره واردات خودرو ارائه داد.