ازگیل میوه‌ای مفید برای سیستم گوارش و عصبی است و به کاهش وزن و کلسترول کمک می کند. همچنین مصرف این میوه زمستانی حالت آرامش‌بخش ایجاد می‌کند. …

ازگیل میوه‌ای مفید برای سیستم گوارش و عصبی است و به کاهش وزن و کلسترول کمک می کند. همچنین مصرف این میوه زمستانی حالت آرامش‌بخش ایجاد می‌کند.