طی روزهای گذشته و همزمان با اوج گیری موج پنجم ویروس کرونا، برخی اقلام مورد استفاده برای مبتلایان به این ویروس کمیاب شده که سرم یکی از اصلی‌ترین این اقلام است….

طی روزهای گذشته و همزمان با اوج گیری موج پنجم ویروس کرونا، برخی اقلام مورد استفاده برای مبتلایان به این ویروس کمیاب شده که سرم یکی از اصلی‌ترین این اقلام است.