حمیدرضا علیمی از مداحان معروف از ممنوع‌الروضه بودن خویش خبر داد.

حمیدرضا علیمی از مداحان معروف از ممنوع‌الروضه بودن خویش خبر داد.