اقتصادنیوز: بیشتر برندهای تولیدکننده عسل طی سه ماه گذشته هیچ تغییر قیمتی در محصولاتشان ندادند و میانگین قیمت هر کیلو عسل روی رقم 150 هزار تومان بدون تغییر ماند….

اقتصادنیوز: بیشتر برندهای تولیدکننده عسل طی سه ماه گذشته هیچ تغییر قیمتی در محصولاتشان ندادند و میانگین قیمت هر کیلو عسل روی رقم 150 هزار تومان بدون تغییر ماند.