راه آهن چین به تازگی اولین آزمایش موفقیت‌آمیز قطار‌های سریع‌السیر نسل بعدی خود را به پایان رسانده است که پیش بینی می‌شود سریع‌تر از هواپیما‌ها باشند….

راه آهن چین به تازگی اولین آزمایش موفقیت‌آمیز قطار‌های سریع‌السیر نسل بعدی خود را به پایان رسانده است که پیش بینی می‌شود سریع‌تر از هواپیما‌ها باشند.