حوادث رکنا : مرد جوان در درگیری با 3 برادر با تیراندازی هولناک به قتل رسید.

حوادث رکنا : مرد جوان در درگیری با 3 برادر با تیراندازی هولناک به قتل رسید.