رکنا : همسر محسن تنابنده مشهور به نقی معمولی با انتشار عکسی کاربران را شوکه کرد .

رکنا : همسر محسن تنابنده مشهور به نقی معمولی با انتشار عکسی کاربران را شوکه کرد .