اینجا سوئیس نیست بلکه روستای ساتیاری در استان کرمانشاه یکی از روستاهای بکر و زیبای منطقه اورامانات است که حد فاصل ۲۵ کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد….

اینجا سوئیس نیست بلکه روستای ساتیاری در استان کرمانشاه یکی از روستاهای بکر و زیبای منطقه اورامانات است که حد فاصل ۲۵ کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد.