یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف برخی موادغذایی به کاهش فشارهای روحی و روانی کمک می‌کنند.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف برخی موادغذایی به کاهش فشارهای روحی و روانی کمک می‌کنند.