لیونل مسی علی رغم میل باطنی‌اش مجبور به ترک بارسلونا شد.

لیونل مسی علی رغم میل باطنی‌اش مجبور به ترک بارسلونا شد.