قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. در چیتگر خانه ای ۷۵ متری با عمر بنای ۳ سال متری ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. در چیتگر خانه ای ۷۵ متری با عمر بنای ۳ سال متری ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.