باشگاه نساجی با بازیکن اسبق استقلال دچار مشکلات جدی شده است.

باشگاه نساجی با بازیکن اسبق استقلال دچار مشکلات جدی شده است.