اقتصادنیوزم، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در تیر ماه ١۴٠١ اعلام شد.

اقتصادنیوزم، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در تیر ماه ١٤٠١ اعلام شد.