اقتصادنیوز: کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات، کاهش خطر ابتلا به نارسایی قلبی و حتی کاهش خطر ابتلا به ضعف شنوایی چند مورد از مزیت‌های قهوه هستند، امام با این حال برخی افراد باید از خوردن آن اجتناب کنند….

اقتصادنیوز: کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات، کاهش خطر ابتلا به نارسایی قلبی و حتی کاهش خطر ابتلا به ضعف شنوایی چند مورد از مزیت‌های قهوه هستند، امام با این حال برخی افراد باید از خوردن آن اجتناب کنند.