وزیر جنگ پیشین و رئیس حزب افراطی «اسرائیل خانه ما» تأکید کرد که خطرناک‌ترین تهدید برای رژیم صهیونیستی ایران نیست بلکه «بنیامین نتانیاهو» است….

وزیر جنگ پیشین و رئیس حزب افراطی «اسرائیل خانه ما» تأکید کرد که خطرناک‌ترین تهدید برای رژیم صهیونیستی ایران نیست بلکه «بنیامین نتانیاهو» است.