پایگاه تخصصی گلوبال انرژی مانیتور با بررسی پروژه‌های نفتی در کشورهای مختلف اعلام کرد ۹۱۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت در سطح جهان در دست ساخت است و برای ساخت ۲۱۹۰۰ کیلومتر خط لوله نیز برنامه‌ریزی شده است. هزینه ساخت کل این خطوط ۱۳۱.۹ میلیارد دلار برآورد…

پایگاه تخصصی گلوبال انرژی مانیتور با بررسی پروژه‌های نفتی در کشورهای مختلف اعلام کرد ۹۱۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت در سطح جهان در دست ساخت است و برای ساخت ۲۱۹۰۰ کیلومتر خط لوله نیز برنامه‌ریزی شده است. هزینه ساخت کل این خطوط ۱۳۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.